Δωρεάν συσκευή αντικατάστασης service Samsung

Στο re|store κατανοούμε την ανάγκη σας για επικοινωνία κατά τη διάρκεια της επισκευής, και σας προσφέρουμε μια συσκευή αντικατάστασης.

 • Η συσκευή αντικατάστασης παρέχεται μόνο στις επισκευές κινητών τηλεφώνων.
 • Η συσκευή αντικατάστασης παρέχεται όπου εκτιμάται ότι η επισκευή θα διαρκέσει περισσότερο από 48 ώρες.
 • Η συσκευή αντικατάστασης μπορεί να είναι οποιδήποτε μοντέλο, οποιουδήποτε κατασκευαστή και με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, ανάλογα με το απόθεμα του εκάστοτε καταστήματος την δεδομένη στιγμή.
 • Η υπηρεσία της παροχής συσκευής αντικατάστασης ενδέχεται να μην μπορεί να παρασχεθεί εφόσον δεν υπάρχει απόθεμα συσκευών αντικατάστασης στο εκάστοτε κατάστημά μας την δεδομένη στιγμή.
 • Η συσκευή αντικατάστασης παρέχεται μόνο για συσκευές προς επισκευή, οι οποίες παραδίδονται στα καταστήματά μας. Δεν παρέχεται για συσκευές που έχουν σταλεί ή θα σταλούν με courier.
 • Για την παραλαβή συσκευής αντικατάστασης, απαιτείται η χρήση πιστωτικής κάρτας και η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Κατά την παραλαβή της συσκευής, ο πελάτης ενημερώνεται για το κόστος αυτής, και για το οποίο γίνεται δέσμευση από την πιστωτική του κάρτα.
 • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της κατάστασης της συσκευής κατά την παραλαβή της, όπως επίσης και την κατάσταση της συσκευής όταν θα την παραδώσει. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ζημία προερχόμενη από τη χρήση της συσκευής από τον πελάτη, ο τελευταίος χρεώνεται είτε με το κόστος επισκευής της συσκευής είτε με το συνολικό κόστος της συσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημίας.
 • Η συσκευή αντικατάστασης παρέχεται δωρεάν έως και 3 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία ενημέρωσης του πελάτη για παραλαβή της προς επισκευή συσκευής του, είτε η τελευταία έχει επισκευαστεί, είτε έχει χαρακτηριστεί ανεπισκεύαστη. Για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης επιστροφής της συσκευής αντικατάστασης εφαρμόζεται χρέωση ίση με 5 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά ημέρα για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS και ίση με 3 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά ημέρα για συσκευές με άλλο λειτουργικό σύστημα.
 • Ο πελάτης οφείλει να παραδώσει την συσκευή αντικατάστασης, στο κατάστημα, ξεκλείδωτη και αδέσμευτή από οποιονδήποτε κωδικό ή λογαριασμό. Σε διαφορετική περίπτωση, η επιχείρηση θα χρεώσει τον πελάτη, το ποσό που έχει δεσμευτεί στην πιστωτική του κάρτα.
 • Ο πελάτης οφείλει να παραδώσει την συσκευή αντικατάστασης, στο κατάστημα, σε χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο με 12 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία και ώρα παραλαβής της συσκευής. Εάν η επισκευή διαρκέσει περισσότερο από το παραπάνω χρονικό διάστημα, ο πελάτης οφείλει να έρθει σε συνεννόηση με το κατάστημα για εκνέου οικονομική δέσμευση χρηματικού ποσού στην πιστωτική του κάρτα (ίδιο ποσό με την πρώτη δέσμευση). Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης επιστροφής της συσκευής αντικατάστασης και εφόσον δεν έχει επέλθει κάποια νεότερη συμφωνία (έγγραφη) μεταξύ του πελάτη και της επιχείρησης, η τελευταία θα χρεώσει τον πελάτη, το ποσό που έχει δεσμευτεί στην πιστωτική του κάρτα.
Έχετε απορίες?

Ζητήστε μας να σας καλέσουμε!
Ένας τεχνικός μας θα βρίσκεται σύντομα δίπλα σας!